Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Vizija

Udruženje svoje aktivnosti implementira u cilju podizanja sigurnosti hrana na tržištu BiH, ali u isto vrijeme ima za cilj podstaknuti proizvođače kako u primarnoj proizvodnji tako i u preradi na implementaciju savremenih standarda u ovoj oblasti kako bi održali, ali i povećali ekonomski rast svojih jedinica, ali i države u cjelini. U tu svrhu sve naše aktivnosti će biti usmjerene ka ostvarivanju  ciljeva Udruženja, a koji će omogućiti sigurnu hranu za potrošača i nesmetan plasman proizvoda za proizvođača.