Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Američki zakon o modernizaciji sigurnosti hrane i njegove implikacije za izvoznike na tržište SAD-a

Vanjskotrgovinska komora BiH je u srijedu 27 maja od 9:30 do 12:30 u svojim prostorijama organizovala stručno savjetovanje sa navedenom temom. Ovom savjetovanju su prisustvovali i članovi Udruženja za popularizaciju sigurne hrane.

Predavači su bili:
• Donald Prater, direktor Evropskog ureda američke Uprave za hranu i lijekove (Food and Drug Administration - FDA)
• David Schmidt, predsjednik Međunarodnog vijeća za informacije o hrani (International Food Information Council – IFIC)
• Sejad mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH.

Ovaj događaj je predstavljao priliku da se upotpune znanja o najnovijim trendovima u proizvodnji hrane i percepcijama potrošača, kao i o primjenama dobre proizvodne prakse i novim tehnologijama.

Na ovom predavanju su obrađene tri važne teme iz oblasti sigurnosti hrane:

1. „Američki Zakon o modernizaciji i sigurnosti hrane i njegove implikacije za izvoznike hrane na tržište SAD-a“ - Donald Prater, FDA
2. „Trendovi u preradi hrane i važnost nauke i tehnologije u proizvodnji hrane“ - David Schmidt, IFIC
3. „Uspostava sistema sigurnosti hrane u BiH i uloga Agencije za sigurnost hrane“ -Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH

U nastavku pogledajte slike s predavanja:

foto here

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here