Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Studijska posjeta agenciji za prehrambene standarde Velike Britanije i Škotske

U studijskom posjetu Agenciji za prehrambene standarde Velike Britanije (Food Standards Agency) i Agenciji za prehrambene standarde Škotske (Food Standards Scotland), boravila su četiri predstavnika institucija iz Bosne i Hercegovine.

Jedana od predstavnica institucija iz BiH je i Irena Javor Korjenić, HACCp ekspert i član Udruženja za popularizaciju sigurne hrane, tako da s ponosom predstavljamo kratak izvještaj sa ovog studijskog putovanja.

Kratak izvještaj:

Predstavnici BiH su u studijsku posjetu otišli u svojstvu članova Radne grupe koja je zadužena za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje sa operativnim hitnim mjerama, a zaduženi su i za izradu višegodišnjih planova kontrole.

Studijska posjeta je oragnizovana radi upoznavanje sistema rada u navedenim agencijama, odnosno stjecanja praktičnih iskustava iz država članica Europske unije. Cilj putovanja je uspostavljanje i provedba ‚ÄěPlana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim hitnim mjerama".

U pripremi ovog važnog dokumenta za BiH učestvuju članovi Radne grupe za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje.

Studijsku posjetu je omogućio i organizirao TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) u suradnji s Agencijom za sigurnost hrane BiH.

Cilj navedenog dokumenta je utvrđivanje mjera koje se bez odgađanja primjenjuju kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljan rizik za ljude ili životinje, bilo direktno ili putem okoliša, a isti određuje institucije koje će biti uključene, njihove ovlasti i dužnosti, te način i postupke razmjene informacija između relevantnih strana.

Članove Radne grupe je posebno dojmila brzina zreagovanja i vrlo sistematična uvezanost svih subjekata koji vrše nadzor nad hranom, kao i detaljno razrađen sistem praćenja, odgovornosti i obavještavanja.

Zakonodavstvo u EU

Zakonodavstvo EU koje određuje upravljanje krizama i potrebu da države članice reagiraju na hitne slučajeve je sadržano u članku 5. Uredbe (EZ) br. 178/2002, članku13. Uredbe (EZ) br. 882/2004 i Odluci Vijeća 2004/478 / EZ (Opći plan za upravljanje krizom u području hrane i hrane za životinje.

foto here