Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Kratak ivještaj o implementaciji projekta "Sigurna hrana za sve Školarce u Kantonu Sarajevo"

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je u toku oktobra i novembra 2016. Godine, uz podršku BH Telekoma nastavilo sa provođenjem projekta "Sigurna hrana za sve školarce u Kantonu Sarajevo".

U okviru ovog projekta obuhvaćeno više škola sa područja Kantona Sarajevo.

Projekat je obuhvatio sljedeće aktivnosti:

1. Posjeta i pregled kuhinja i kantina u odabranim osnovnim školama
2. HACCP izvještaj o zatečenom stanju
3. Prijedlog za provođenje potrebnih aktivnosti s ciljem poboljšanja stanja u školskim kuhinjama i kantinama
4. Radionice za učenike i osoblje iz oblasti higijenskog minimuma
5. Edukacije o važnosti sigurne hrane i njenog uticaja na zdravlje

foto here

Uspješnom suradnjom sa rukovodiocima škola, učiteljima i pedagozima, te Udruženja za popularizaciju sigurne hrane organizovane su i provedene planirane aktivnosti iz ovog projekta.

foto here

Članovi Udruženja su proveli projekat u 8 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo:

1. O.Š. Nafija Sarajlić
2. O.Š. Hasan Kikić
3. O.Š. Silvije Strahimir Kranjčević
4. O.Š. Isak Samokovlija
5. O.Š. Vladislav Skarić
6. O.Š. Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak
7. O.Š. Musa Ćazim Ćatić
8. O.Š. Čengić Vila I

Napomena: Projekat proveden uz podršku BHTelecoma

foto here
foto here
foto here
foto here
foto here