Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Sigurna hrana za sve školarceProjekat je namjenjen učenicima nižih razrednih odjeljenja (1-3 razreda)

Projekat se provodi uz podršku BH Telecoma kao donatora i odobrenje nadležnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Projekat ima svrhu postizanja boljeg odnosa svakog učenika prema vlastitom zdravlju što je temelj za nastanak novih generacija koje će usvojiti nove stilove života u kojim će preventivno čuvanje zdravlja imati veliku ulogu. Ovakav stav dugoročno predstavlja temelj za nastanak novih modernih i zdravih gneracija.

Projekat se nastavlja sve dok ne obuhvati sve učenike Kantona Sarajevo.

foto here

foto here

foto here

foto here

foto here

foto here

foto here