Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Sigurna hrana za sve školarce u Kantonu Sarajevo

U skladu sa planiranim aktivnostima Udruženja i ove godine provodimo projekat "Sigurna hrana za sve školarce u Kantonu Sarajevo"

Sponzor za provođenje ovog projekta je BH Telecom.

Mjesec septembar je promotivni mjesec našeg sponzora te ćemo ovu priliku iskoristiti za provođenje projekta i za promociju BH Telecoma.

Cilj projekta je da se utiče na formiranje ispravnih prehrambenih i higijenskih navika kod najmlađe populacije.

Sveukupan cilj ovog projekta je formirati mlade generacije sa usvojenim zdravim stilovima života.

Zahvaljujemo se našem sponzoru BH Telecom na dugogodišnjoj suradnji i podršci projektima koji su namjenjeni djeci.

foto here

foto here