Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Podrška Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je prepoznala važnost djelovanja Udruženja za popularizaciju sigurne hrane u obrazovnim institucijama Kantona Sarajevo, pa nas je i ove godine podržala i dala Saglasnost za provođenje projekata Udruženja.

Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade za provođenje projekata u Kantonu Sarajevo u prilogu:

foto here