Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

HACCP Recertifikacija

U sklopu redovnih aktivnosti Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je 14.05.2016. u Hotelu Grand - Sarajevo organizovalo seminar.

Članovi Udruženja su imali priliku prisustvovati seminaru koji je organizovan s ciljem obnove znanja iz HACCP-a i obnove HACCP certifikata.

Predavači na seminaru su bili renomirani EU stručnjaci za HACCP iz Instituta za kakvost in meroslovje SIQ, Ljubljana.

Prilikom predstavljanja svog rada u oblasti HACCP-a u proteklom periodu svaki od člana Udruženja je iznio svoja iskustva, na osnovu čega su HACCP provjerivači dobili pravu sliku i o članovima Udruženja i o samom Udruženju.

Istakli su da smo mi jedinstveno Udruženje na području Balkana koje ima toliki broj HACCP eksperata koji su aktivni u imlementaciji HACCP-a u svakodnevnom životu na svojim raznim mjestima. Također su primjetili da pokrivamo vrlo širok spektar primjene HACCP-a u vrlo različitim firmama i u različitim proizvodnim procesima pri manipulaciji sa hranom.

Projekti koje su pokrenuli članovi Udruženja za popularizaciju sigurne hrane, a koje se odnose na pomoć pri uvođenju HACCCP-a u školama Kantona Sarajevo, su također prijatno „iznenadili“ naše profesore, pošto su ovo vrlo inovativni projekti i nešto slično su uradili samo još HACCP eksperti u Francuskoj.

Inače je preporuka za HACCP eksperte da svoje djelovanje u lokalnoj zajednici organizuju otprilike na način na koji je to naše Udruženje već uradilo.

Naziv seminara: Obuka za obnavljanje SIQ certifiksta za HACCP EKSPERTE

Sadržaj:
- Post HACCP era
- Integracija HACCP u sisteme upravljanja/managementa
- Gdje smo sa verifikacijom, validacijom i provjerama (auditing) u HACCP-u?
- Problematika ambalaže, pakirnih materijala
- Problematika ostataka sredstava za čišćenje
- Stručna odličnost u HACCP
- Provjeravanje znanja

Način rada:
- Osposobljavanje se sadrži od predavanja, rasprava o primjerima iz prakse, izmjena iskustava, rad u grupi i pismeni ispit.

Ciljna grupa:
- HACCP Experti

U nastavku pogledajte slike sa recertifikacije:

foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here


foto here