Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane nastavilo sa provođenjem projekta u Osnovnim Školama u Kantonu Sarajevo

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je sa novom školskom godinom nastavilo sa implementacijom projekta "Sigurna hrana je čuvar zdravlja".

Ovaj projekat je podržan od strane Opštine Centar Sarajevo i BH Telecoma.

U projekat su uključene osnovne škole sa područja Opštine Centar Sarajevo i Novi Grad Sarajevo.

U toku su aktivnosti Udruženja na implementaciji projekta, u okviru kojeg su organizovane radionice prilagođene starosnoj dobi učenika od prvog do trećeg razreda osnovnih škola.

Projekat će obuhvatiti sljedeće aktivnosti:

1. Posjeta i pregled kuhinja i kantina u odabranim osnovnim školama,
2. HACCP izvještaj o zatečenom stanju
3. Prijedlog aktivnosti o načinu poboljšanja stanja u školskim kuhinjama i kantinama
4. Radionice za učenike i osoblje iz oblasti higijenskog minimuma
5. Edukacije o važnosti sigurne hrane i njenog uticaja na zdravlje korisnika

Cilj projekta je podići higijenske navike u svrhu prevencije bolesti i očuvanja zdravlja učenika.

foto here

foto here

foto here

foto here

foto here

foto here