Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Naš tim

Osnivači Udruženja su:

1. Bajraktarević Asim

2. Brajković Nino

3. Čengić Zlata

4. Ćehaja Merhanisa (CV)

5. Hasanspahić Hasija

6. Javor Korjenić Irena

7. Kovač Salko (CV)

8. Marić Željka (CV)

9. Mašić Merima (CV)

10. Pisić Gordijan (CV)

11. Salković Alisa (CV)

12. Sinanović Azra (CV)

13. Smajlović Arnel (CV)

14. Smječanin Eldina

15. Vuković Slobodanka  

 

Predsjednica Udruženja: Mašić Merima

 

Podpredsjednik Udruženja: Pisić Gordijan

 

Predsjednik Skupštine: Sinanović Azra

 

NADZORNI ODBOR:

1. Smailović Arnel iz Ilijaša, predsjednik

2. Salković Alisa iz Tuzle, član

 

UPRAVNI ODBOR:

1. Mašić Merima, predsjednica

2. Gordijan Pisić, podpredsjednik

3. Azra Sinanović ,član

4. Asim Bajraktarević, član

5. Merhanisa Ćehaja, član

6. Slobodanka Vuković, član

7. Zlata Čengić, član