Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Impementacija HACCP sistema u zavodu za specijlno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica

Uprava Zavoda za Specijalno Obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Sarajevo, je u svrhu zaštite zdravlja učenika i sprječavanja eventualnih grešaka kod pripreme, kuhanja i isporuke hrane izrazila potrebu za uvođenjem, implementacijom i certifilacijom HACCP-a u kuhinji koja se nalazi u sastavu ove školske ustanove.

Zavod za Specijalno Obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" je prva ustanova ovakve vrste koja se uključila u veliki projekat "Sigurna hrana za sve" a koji provodi Udruženje za popularizaciju sigurne hrane.

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je imlementaciju projekta počelo u julu 2016. Planirano je da se projekat provede i završi do 31.12.2016.

Kao prvi korak u implementaciji HACCP sistema u Zavodu Mjedenica urađena je posjeta od strane HACCP eksperata, (članova Udruženja)

Na osnovu detaljnog pregleda svih prostorija napravljena je slika zatečenog stanja i prijedlog za određene promjene koje se odnose na prostorije u kojima se vrši prijem, skladištenje, priprema, kuhanje i isporuka hrane.

Promjene se trebaju uraditi u skladu sa zahtjevima HACCP sistema i po preporukama HACCP eksperata.

U toku mjeseca jula završeni su planirani rekonstruktivni radove na kuhinji i pomočnim objektima koji su bili preduslov za uvođenje HACCP sistema u Zavod Mjedenica.

Projekat je podržan od strane Ambasade Švicarske u BiH.

foto here