Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Legislativa

Zakoni - Legislativa - Vodići za Sigurnu Hranu u BiH (klikom na dolje navedene linkove preuzimate dokuemnte):

Vodič o sigurnosti hrane za primarne proizvođače

Zakon o GMO u BiH

Zakon o hrani u BiH

Zakon o veterinarstvu u BiH

Zakon o veterinarstvu u FBiH

REGULATION (EC) No 1782002

5 Kljuceva za zdravstveno ispravnu hranu