Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Godišnja konferencija proizvođača i otkupljivača jagodičastog voća u BiH

Kao rezultat dobre suradnje između Udruženja za popularizaciju sigurne hrane i Saveza proizvođača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini, članovi Udruženja su prisustvovali godišnjoj konferenciji proizvođača i otkupljivača jagodičastog voća u BiH koja je održana 26.04.2016. u Sarajevu.

Konferenciju je organizovao Savez proizvođača jagodičastog voća u suradnji sa švicarskim Caritasom, GIZ-om, njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju i novim USAID/Sweden FARMA II projektom.

Posebnu vrijednost Savezu proizvođača jagodičastog voća u BiH daje činjenica da je jedan od rijetkih Saveza ili organizacija koji svojim djelovanjem pokriva cijelu BiH i čiji su članovi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

Na ovoj konferenciji smo imali priliku upoznati proizvođače i otkupljivače jagodičastog voća iz cijele BiH koji su nam predstavili izazove sa kojima se u svom radu susreću.

Za članove Udruženja za popularizaciju sigurne hrane, posebno je bilo interesantno prisustvovati okruglom stolu sa temom „Uvođenje standarda u proizvodnju jagodičastog voća, značaj savjetodavnih službi i svih drugih aktera“

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane se ovim putem zahvaljuje Savezu proizvođača jagodičastog voća u BiH, i nada se uspješnoj i daljnjoj suradnji u godinama koje su pred nama.

foto here

foto here

foto here