Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Kakvu hranu jedemo

Reprtaža koju su uradili novinari sa BH TV1 sa ciljem da se široj javnosti predstavi kakva i koliko sigurna se nalazi na policama BH tržnih centara i pijaca.

U ovoj reportaži su kontaktirani i HACCP eksperti iz Udruženja za popularizaciju sigurne hrane.

Reportažu možete pogledati ovdje.