Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Projekat Javne Kuhinje Kantona Sarajevo

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je sa projektom „Sigurna hrana u javnim kuhinjama u Kantonu Sarajevo“ apliciralo  prema Oštini Centar Sarajevo i BH Telecomu kako bi obezbjedili potrebna sredstva za provođenje projekta.


Opis projekta:          
Obilazak svih javnih kuhinja u Kantonu Sarajevo i uvid u zatečeno stanje.
Edukacija svih radnika koji su angažovani u javnim kuhinjama.
Pripreme javnih kuhinja za HACCP certifikaciju.


Cilj:
Poboljšanje uslova rada, otklanjanje primjećenih nedostataka i eventualnih propusta u radu sa hranom, uvođenje kontrolnih procesa i evidencije svih postupaka kod nabavke, pripreme i isporuke hrane. Sve navedeno dovodi do krajnjeg cilja a to je: „Sigurna hrana u javnim kuhinjama“.
Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je zahvaljujući suradnji sa predstavnicom Crvenog Križa Kantona Sarajevo, gđi.Enaidi Višo i direktoru Javne kuhinje Crvenog križa Kravić Refiku uspjelo provesti dio planiranog projekta.
U petak, 26.12.2014. u 14 sati u prostorijama Crvenog križa održana  je edukacija svih uposlenih i volontera koji rade na pripremi, dostavi i isporuci hrane krajnjim korisnicima Crvenog križa.
Edukaciji je prisustvovalo 26 uposlenika i volontera Crvenog križa Kantona Sarajevo.
Edukaciju su proveli članovi „Udruženja za popularizaciju sigurne hrane“

foto here

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here