Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Projekat Unaprijeđenja Bezbjednosti Prehrane u Javnim Kuhinjama

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane u 2014. godini će realizirati projekat Unaprijeđenje bezbjednosti prehrane u javnim kuhinjama.

Navedenim projektom se planira se implementirati HACCP u dvije javne kuhinje na području Kantona Sarajevo čime bi se bezbjednost prehrane u ovim objektima podigla na veći nivo.

Planirano je da se projekat realizira u periodu avgust-novembar 2014. godine, a vrijednost projekta je 9.600 KM od čega Općina centar učestvuje sa 1.000 KM, dok ostatak sredstava osigurava Udruženje.