Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Ivještaj sa dodjele HACCP certifikata Zavod Mjedenica

U srijedu, 11.01.2017.g. u Zavodu Mjedenica, upriličena je dodojela HACCP certifikata.

Zahvaljujući podršci Ambasade Švicarske u Sarajevu, koja je pomogla da se implementira i uspješno provede projekat "Sigurna hrana za djecu", Zavod Mjedenica, je postao prva ustanova ovog tipa u BiH koja je implementirala HACCP sistem u svojoj kuhinji.

Koordinator projekta je bilo Udruženje za popularizaciju sigurne hrane, a njegovi članovi, HACCP eksperti, su proveli edukacije i radionice sa HACCP Timom Zavoda Mjedenica te pomogli kod implementacije HACCP sistema u ovoj kuhinji.

Kao kruna zajedničkog rada u proteklih 6 mjeseci i potvrda uspješno implementiranog standarda za sigurnu hranu je današnje uručivanje HACCP Certifikata od strane predstavnika certifikacijske kuće SIQ iz Slovenije.

U nastavku je nekoliko fotografija sa ovog događaja foto here

foto here

foto here

foto here

foto here

foto here

foto here

foto here