Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Predstavljanje rada Udruženja na FACE TV januar/2017

Članovi Udruženja za popularizaciju sigurne hrane imali su priliku u okviru jutarnjeg programa "Uzbuđenje" na FACE TV predstaviti rezultate svoga rada u protekloj godini.

Zahvaljujući sponzorima, Ambasadi Švicarske u Sarajevu, BH Telecomu i Opštini Centar Sarajevo, uspjeli smo provesti vrlo važne projekte i obezbijediti isporuku sigurne hrane sa HACCP certifikatom za oko 700 učenika.

Također smo proveli edukacije sa 1100 učenika u O.Š. Opštine Centar.

Naše do sadašnje iskustvo i slika sa terena govori da najveći broj (više od 90%) kuhinja u kojima se sprema hrana za djecu i omladinu u

BiH nema uveden nikakav sistem koji bi garantovao isporuku sigurne ili zdravstveno ispravne hrane.

Tako je Udruženje sa ovim projektima samo "odškrinulo vrata" velikom i zajedničkom projektu a to je :

Obezbijediti isporuku sigurne hrane svoj djeci u BiH.

Sigurna hrana = zdrava djeca = zdravi budući naraštaji