Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Danas se obilježava Svjetski dan hrane - 16. oktobar

Svjetski dan hrane proglašen je 1979. godine na konferenciji Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) kako bi se obilježio dan osnivanja ove organizacije 1945. godine. 1980. godine Generalna skupština organizacije usvojila je obilježavanje ovog dana zbog činjenice da je "hrana preduslov ljudskog opstanka i blagostanja te temeljna ljudska potreba".

Ciljevi Svjetskog dana hrane su ohrabrivanje poljoprivredne proizvodnje, saradnje među državama u tom smislu, promoviranje ekonomske i tehničke saradnje među zemljama u razvoju, ohrabrivanje učešća ljudi iz ruralnih područja, naročito žena i deprivilegovanih kategorija, podizanje svijesti o problemu gladi u svijetu i globalne solidarnosti koja je put do njenog rješavanja. Ovaj se dan obilježava različitim akcijama u kojima se daje hrana onima koji su najugroženiji.

Poboljšavanje kvalitete u prehrambenom lancu najveći je izazov današnjih generacija. Zbog želje za što većom ekonomskom dobiti, smanjuje se kvaliteta hrane, a to treba zaustaviti povećanom kontrolom proizvođača hrane, distribucije i prodaje hrane te nadzorom i ispitivanjem hrane u laboratorijima. Gotovo 842 miliona ljudi u svijetu danas su hronično pothranjena. Neodrživi oblici razvoja uništavaju prirodni okoliš te prijete ekosistemu i biološkoj raznolikosti potrebnoj za našu opskrbu hranom. Svaki dio prehrambenog sistema utiče na raspoloživost i dostupnost različitih hranjivih tvari, a time i na sposobnost potrošača da izaberu zdravu prehranu.

Za više infromacija molimo posjetite: http://ec.europa.eu/echo/news/world-food-day-2015-more-effective-eu-food-assistance-cash_en

Napomena: Članak u cjelosti preuzet sa: http://euinfo.ba/danas-se-obiljezava-svjetski-dan-hrane-16-oktobar/.

foto here