Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Prva Bošnjačka Gimnazija u Sarajevu je prva škola koja uvodi HACCP sistem u kuhinju!

Sa početkom nove školske godine nastavljeno sa imlementacijom HACCP sistema u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji.

Tokom ljetnjeg raspusta ispoštovane preporuke HACCP eksperata i urađene sve izmjene u kuhinji i pomoćnim kuhinjskim prostorijama kako bi se moglo pristupiti implementaciji HACCP sistema u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji.

foto here

foto here

foto here