Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

SIQ - Susret poslovnih partnera BiH 2014

Clanovi Udruženja (certificirani HACCP experti) pozvani su 5. novembra na godišnji "SIQ - Susret poslovnih partnera BiH 2014" od strane slovenacke kompanije SIQ sa kojom Udružene ima potpisan Ugovor o saradnji.

foto here