Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Saradnja sa BH Telecom

U utorak 24.12.2013. u Sarajevu održana je Edukacija o sigurnosti hrane pod pokroviteljstvom BH Telecoma.

foto here

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

foto here