Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Zadnje novosti

Predstavljanje rada Udruženja na FACE TV januar/2017

foto here

Članovi Udruženja za popularizaciju sigurne hrane imali su priliku u okviru jutarnjeg programa "Uzbuđenje" na FACE TV predstaviti rezultate svoga rada u protekloj godini.

 

 

Ivještaj sa dodjele HACCP certifikata Zavod Mjedenica

foto here

Zahvaljujući podršci Ambasade Švicarske u Sarajevu, koja je pomogla da se implementira i uspješno provede projekat „Sigurna hrana za djecu“, Zavod Mjedenica, je postao prva ustanova ovog tipa u BiH koja je implementirala HACCP sistem u svojoj kuhinji.

 

Predstavljanje rada Udruženja na TV ALFA

foto here

U okviru jutarnjeg programa TV Alfa Rad Udruženja za popularizaciju sigurne hrane kao i projekte koje smo provodili tokom 2016. Godine predstavila je Željka Marić Bijelić, član našeg Udruženja, dipl. Ing. i HACCP ekspert.

 

 

Uspješno završen još jedan projekat uz podršku BHTelecoma

foto here

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je u periodu od 15.10.do 15.11.2016. godine uz podršku BH Telecoma provelo projekat "Sigurna hrana za sve školarce u Kantonu Sarajevo". U projektu su učestvovali učenici nižih razreda iz 10 osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo.

 

Kratak opis implementacije HACCP sistema u Zavod Mjedenica

foto here

Tokom implementacije projekta provedena je edukacija za osoblje kuhinje i članove HACCP Tima. Održan je i dio planiranih radionica sa HACCP Timom. Edukacije i radionice su proveli HACCP eksperti/implementatori projekta.

 

 

Danas se obilježava Svjetski dan hrane - 16. oktobar

foto here

Ciljevi Svjetskog dana hrane su ohrabrivanje poljoprivredne proizvodnje, saradnje među državama u tom smislu, promoviranje ekonomske i tehničke saradnje među zemljama u razvoju, ohrabrivanje učešća ljudi iz ruralnih područja, i podizanje svijesti o problemu gladi u svijetu.

 

Provođenje projekta "Sigurna hrana je čuvar zdravlja"

foto here

U okvru projekta „Sigurna hrana je čuvar zdravlja“ koji je podržan od strane Opštine Centar Sarajevo, Udruženje je provelo edukacije za oko 1100 učenika Osnovnih Škola (od prvog do trećeg razreda). Kroz ove edukacije učenici su obnovili i proširili znanja vezana za higijenu ruku i njen uticaj na sigurnost hrane.

 

Prva Bošnjačka Gimnazija u Sarajevu je prva škola koja uvodi HACCP sistem u kuhinju!

foto here

Tokom ljetnjeg raspusta ispoštovane preporuke HACCP eksperata i urađene sve izmjene u kuhinji i pomoćnim kuhinjskim prostorijama kako bi se moglo pristupiti implementaciji HACCP sistema u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji.

 

 

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane nastavilo sa provođenjem projekta u Osnovnim Školama u Kantonu Sarajevo

foto here

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je sa novom školskom godinom nastavilo sa implementacijom projekta "Sigurna hrana je čuvar zdravlja". U projekat su uključene osnovne škole sa područja Opštine Centar Sarajevo i Novi Grad Sarajevo.

 

Impementacija HACCP sistema u zavodu za specijlno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica

foto here

Zavod za Specijalno Obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ je prva ustanova ovakve vrste koja se uključila u veliki projekat „Sigurna hrana za sve“ a koji provodi Udruženje za popularizaciju sigurne hrane.

 

 

 

Rad Udruženja i prijedlozi za nove inicijative iz oblasti HACCP-a

foto here

Prilikom zadnjeg seminara na kojem su predavači bili HACCP predavači iz EU, iznijeli smo naše viđenje prednosti i nedostataka vezanih za HACCP u BiH, kao i prijedloge za poboljšanje HACCP-a.

 

 

Prvi studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje

foto here

U Sarajevu je održan Prvi studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje.

 

 

 

 

HACCP Recertifikacija

foto here

U sklopu redovnih aktivnosti Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je 14.05.2016. u Hotelu Grand - Sarajevo organizovalo seminar. Članovi Udruženja su imali priliku prisustvovati seminaru koji je organizovan s ciljem obnove znanja iz HACCP-a i obnove HACCP certifikata.

 

Godišnja konferencija proizvođača i otkupljivača jagodičastog voća u BiH

foto here

Kao rezultat dobre suradnje između Udruženja za popularizaciju sigurne hrane i Saveza proizvođača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini, članovi Udruženja su prisustvovali godišnjoj konferenciji proizvođača i otkupljivača jagodičastog voća u BiH koja je održana 26.04.2016. u Sarajevu.

Podrška Kantona Sarajevo

foto here

Vlada Kantona Sarajevo je prepoznala važnost djelovanja Udruženja za popularizaciju sigurne hrane u obrazovnim institucijama Kantona Sarajevo, pa nas je i ove godine podržala i dala Saglasnost za provođenje projekata Udruženja.

 

 

 

 

 

 

Predstavljanje udruženja i projekata na TV Alfa:

foto here

Kao nastavak suradnje Udruženja i TV Alfa, predsjednica Udruženja je iskoristila ovu priliku da prezentuje rad Udruženja i projekte koji su u pripremi.U okviru emisije "Novo jutro" koja se emitovala 17.03.2016. na TV ALFA, jedna od tema je bila "Sigurnost hrane u školama".

 

 

Izbor super žene na radio Kameleonu:

foto here

S ponosim predstavljamo Alisu Salković, članicu našeg Udruženja koja je predložena za izbor "Super žene" za 2016. Godinu. Organizatori ovog velikog projekta su Radio Kameleon i novi portal "ženski.ba".

 

 

HACCP Podsjetnik:

foto here

Pretstvaljamo vam pet najčešćih načina na koji se hrana zarazi, uključujući: Korištenje već zaraženih sirovih namirnica, Hrana koju su pripremale zaražene/oboljele osobe, Čuvanje hrane u neodgovarajućim uvjetima i njena priprema nekoliko sati prije jela, Prenošenje zaraze na zdrave namirnice tijekom same pripreme, Nedovoljno kuhana, pečena ili podgrijana hrana.

 

 

Aktivnosti članova Udruženja za popularizaciju sigurne hrane:

foto here

S ponosom predstavljamo magistarski rad Smajlović Arnela, člana Udruženja za popularizaciju sigurne hrane sa temom: "Učestalost nalaza Campylobacter jejuni u industrijski proizvedenom mesu brojlera"

 

 

Sajam poljoprivrede u Adani:

foto here

Sajam poljoprivrede u Adani (Turska) , koji se održao u periodu 17.11. - 20.11.2015. bio je povod da predstavnici Udruženja otputuju u Tursku i posjete ovaj lijepi grad.

 

 

 

 

 

 

Međunarodni sajam privrede u Brčkom:

foto here

Integralnom proizvodnjom jagodičastog voća dobija se sigurna hrana, pa je to ujedno bio povod da se Udruženje uključi u promociju integralne proizvodnje na Međunarodnom sajmu privrede u Brčkom održanom u periodu od 12 - 14.11.2015.godine.

 

 

 

 

 

Sigurna hrana u školama KS:

foto here

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je sa projektom "Sigurna hrana u kuhinjama u predškolskim i školskim ustanovama u Kantonu Sarajevo" apliciralo prema Opštini Centar Sarajevo i BH Telecomu kako bi obezbjedili potrebna sredstva za provođenje projekta.

 

Sigurna hrana u kuhinjama:

foto here

Uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kanton Sarajevo kao i uz podršku i partnerski odnos između Udruženja za popularizaciju sigurne hrane, J.U. Vladimir Nazor Sarajevo i Zavoda Mjedenica, Udruženje za popularizaciju sigurne hrane pokreće Projekat Implementacije HACCP-a u kuhinje Zavoda Mjedenica i J.U Vladimir Nazor.

Američki zakon o modernizaciji sigurnosti hrane:

foto here

Vanjskotrgovinska komora BiH je u srijedu 27 maja od 9:30 do 12:30 u svojim prostorijama organizovala stručno savjetovanje sa navedenom temom. Ovom savjetovanju su prisustvovali i članovi Udruženja za popularizaciju sigurne hrane.

 


Projekat javne kuhinje Kantona Sarajevo:

foto here

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je sa projektom „Sigurna hrana u javnim kuhinjama u Kantonu Sarajevo“ apliciralo  prema Oštini Centar Sarajevo i BH Telecomu kako bi obezbjedili potrebna sredstva za provođenje projekta.

 

SIQ - Susret poslovnih partnera BiH 2014:

foto here

Clanovi Udruženja (certificirani HACCP experti) pozvani su 5. novembra na godišnji "SIQ - Susret poslovnih partnera BiH 2014".

 

 

Projekat Unaprijeđenja Bezbjednosti Prehrane u Javnim Kuhinjama:

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane u 2014. godini će realizirati projekat Unaprijeđenje bezbjednosti prehrane u javnim kuhinjama.

Aplikacija na EU fond Horizon 2020:

foto hereU okviru priprema za apliciranja na EU fond HORIZON 2020 održana je radionica Udruženja u prostorijama rektorata Univerziteta Sarajevo 13.06.2014.

 

Saradnja sa BH Telecom:

foto here U utorak 24.12.2013. u Sarajevu održana je Edukacija o sigurnosti hrane pod pokroviteljstvom BH Telecoma.